Selecteer een pagina

In principe lijkt de levenhypotheek op de spaarhypotheek met dit verschil dat het uit te keren bedrag aan het einde niet gegarandeerd is. Dit komt doordat de premies belegd worden waardoor het rendement niet exact is vast te stellen. Daar staat tegenover dat u meedeelt in de winst van de verzekeraar. JWZ verschaft u de geldlening. U bent in beginsel vrij om de maatschappij te kiezen waar u de verzekering afsluit.